Sčítání 2021

Ekonomická aktivita

Podle výsledků Sčítání 2021 došlo k nárůstu osob zahrnutých mezi pracovní sílu (zaměstnaných a nezaměstnaných) na téměř 5,6 milionu, což odpovídá 53,5 % obyvatel se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Podíl zaměstnaných obyvatel poprvé od Sčítání 1991 znovu přesáhl 50 % z celkového počtu obyvatel se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Oproti Sčítání 2011 se více než zdvojnásobil počet pracujících důchodců, kterých v roce 2021 bylo již 566 tisíc, a představovali 10,7 % všech zaměstnaných. Mimo pracovní sílu bylo zahrnuto 46,5 % osob se zjištěnou ekonomickou aktivitou, z toho téměř polovinu tvořili nepracující důchodci a necelou třetinu žáci a studenti.

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
celkem

v tom podle ekonomické aktivity

 

pracovní síla

v tom

mimo
pracovní sílu

z toho nezjištěno

zaměstnaní

z toho

nezaměstnaní

nepracující
důchodci

osoby na
rodičovské
dovolené

žáci,
studenti

pracující
důchodci

osoby na
mateřské
dovolené1)

1991

10 302 215 5 421 102 5 298 288 297 634 319 038 122 814 4 881 113 1 985 604 . . -

2001

10 230 060 5 253 400 4 766 463 180 146 81 666 486 937 4 894 465 2 244 482 . 1 770 062 82 195

2011

10 436 560 5 080 573 4 580 714 227 956 95 709 499 859 4 784 923 2 308 294 . 1 446 138 571 064

2021

10 524 167 5 563 258 5 290 071 565 811 40 097 273 187 4 830 885 2 281 067 218 485 1 465 320 130 024

1) v roce 1991 zahrnuje osoby na tzv. řádné mateřské i další mateřské (rodičovské) dovolené

Mezikrajskému srovnání obyvatelstva podle ekonomické aktivity vévodí Hlavní město Praha, které zaznamenalo jak nejvyšší zastoupení osob zahrnutých mezi pracovní sílu (59,9 %), tak nejvyšší podíl zaměstnaných osob (57,4 %) z obyvatel se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Relativně nejméně pracovní síly se naopak nacházelo v Moravskoslezském kraji (51,5 %), který měl ze všech krajů zároveň nejvyšší podíl nepracujících důchodců (24,3 %). Zastoupení pracujících důchodců v populaci se zjištěnou ekonomickou aktivitou bylo nejvyšší v Hlavním městě Praze a v Královéhradeckém kraji (6,0 %), nicméně rozdíl oproti celostátnímu průměru (5,4 %) nebyl nijak významný.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.