Sčítání 2021

Kdo sčítání zajišťuje

Sčítání 2021 na základě zákona řídí, koordinuje a zabezpečuje Český statistický úřad, který je zároveň výhradním správcem všech poskytnutých údajů. Významným partnerem projektu je Česká pošta, která poskytuje zejména sčítací komisaře a síť více než
800 kontaktních míst Sčítání 2021.

Český statistický úřad

Český statistický úřad je odborně a politicky nezávislou institucí. Zajišťuje a koordinuje státní statistickou službu České republiky. Zpracovává statistiky o vývoji národního hospodářství, demografické situace, společnosti či životního prostředí. Jednou za 10 let provádí sčítání lidu, domů a bytů. Jde o celosvětovou akci koordinovanou OSN. Výsledky sčítání jsou nejbohatším zdrojem informací o obyvatelstvu.
Sčítání 2021 zabezpečuje Český statistický úřad na základě zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

Oficiální stránky ČSÚ

Česká pošta

Česká pošta zajišťuje v projektu Sčítání 2021 především terénní práce, tedy roznos a sběr listinných sčítacích formulářů do domácností, které se nesečetly online. Do této činnosti bude zapojeno cca 10 tisíc sčítacích komisařů, kteří mají uzavřen pracovněprávní vztah s Českou poštou. Kromě toho Česká pošta spolupracuje na aktualizaci a doplňování informací o domech a bytech, tisku listinných materiálů, digitalizaci (skenování) a skartaci listinných sčítacích formulářů a provozu sítě kontaktních míst na svých vybraných pobočkách.

O provedení terénních prací Českou poštou rozhodla svým usnesením č. 391 ze dne 19. června 2018 vláda České republiky při schvalování návrhu věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

Webové stránky České pošty