Sčítání 2021

Odvětví ekonomické činnosti

Více než čtvrtina (27,5 %) zaměstnaných se zjištěným odvětvím ekonomické činnosti pracovala v průmyslu a více než desetina (11,2 %) v obchodu a v odvětví oprav a údržby motorových vozidel. Třetí nejvyšší podíl zaměstnaných byl ve zdravotní a sociální péči, kde dosáhl 7,8 %. Následovali zaměstnaní ve stavebnictví a vzdělávání (shodně 6,9 %). V zemědělství, lesnictví a rybářství pracovalo již jen 3,2 % zaměstnaných se zjištěným odvětvím ekonomické činnosti.

v roce 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Zaměstnaní
celkem

z toho podle odvětví ekonomické činnosti1)

zemědělství,
lesnictví
a rybářství

průmysl2)

stavebnictví

velkoobchod
a maloobchod;
opravy a údržba
motorových

vozidel
 

doprava
a skladování
ubytování,
stravování
a pohostinství
vzdělávání zdravotní
a sociální
péče

 

nezjištěno

2001

4 766 463 213 697 1 427 548 415 027 515 126 335 017 175 277 273 079 283 679 202 570

2011

4 580 714 124 284 1 161 216 313 662 466 324 257 645 144 136 276 436 296 681 510 987

2021

5 290 071 167 161 1 441 816 364 113 589 747 318 954 190 065 362 219 408 594 41 917

1) V roce 2011 a 2021 údaje tříděny podle klasifikace ekonomických činností NACE Rev. 2 (CZ-NACE). V roce 2001 údaje tříděny dle tehdy užívané klasifikace, v některých kategoriích proto nejsou plně srovnatelné.
2) zahrnuje sekce B, C, D, E klasifikace CZ-NACE

Podíl osob se zjištěným odvětvím ekonomické činnosti zaměstnaných v průmyslu se mezi kraji pohyboval od hodnoty 9,9 % v Hlavním městě Praze po hodnotu 36,7 % v Libereckém kraji. Hlavní město Praha se tímto podílem výrazně odlišovalo, když druhý nejnižší podíl ve Středočeském kraji dosáhl 24,7 %. Velkoobchod, maloobchod a odvětví oprav a údržby motorových vozidel zaměstnávalo nejvyšší podíl osob ve Středočeském kraji (12,6 %) a nejnižší podíl v Kraji Vysočina a kraji Libereckém (shodně 10,1 %). Zaměstnaných ve zdravotní a sociální péči bylo mezi 7,1 % (kraje Středočeský a Liberecký) a 8,8 % (kraj Karlovarský). Významné mezikrajské rozdíly vykazovalo odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství, které zaměstnávalo 7,1 % zaměstnaných osob se zjištěným odvětvím ekonomické činnosti v Kraji Vysočina, ale pouhých 0,7 % osob v Hlavním městě Praze.


Průmysl zahrnuje sekce B, C, D, E klasifikace CZ-NACE.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.