Sčítání 2021

Počet osob v bytě

Z necelých 4,5 milionu obydlených bytů bylo téměř 1,6 milionu takových, v kterém žila jediná osoba, a představovaly podíl 35,7 %. Ve více než 1,3 milionu obydlených bytech pak žily dvě osoby. Obydlených bytů, ve kterých žily tři a čtyři osoby, bylo 700 tisíc a 600 tisíc. Průměrný počet osob bydlících osob v jednom bytě dosáhl hodnoty 2,3.

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty

Česká republika

Rok sčítání

Obydlené
byty
celkem

v tom podle počtu osob v bytě

Počet bydlících osob

1

2

3

4

5

6 a více

celkem

průměr na 1 byt

1991

3 705 681 842 443 963 926 683 981 824 842 271 523 118 966 10 238 057 2,8

2001

3 827 678 957 757 1 049 211 743 672 746 289 218 947 111 802 10 101 302 2,6

2011

4 104 635 1 214 201 1 211 977 737 515 629 420 192 197 119 325 10 144 961 2,5

2021

4 480 139 1 597 474 1 338 078 700 544 600 759 169 495 73 789 10 104 385 2,3

Ve všech krajích vyjma Kraje Vysočina byl nejvyšší podíl obydlených bytů s jednou bydlící osobou. Vůbec nejvyšší pak byl v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 43,9 %, a nejnižší v Kraji Vysočina, kde dosáhl 30,1 % a kde byl převýšen podílem bytů se dvěma osobami (30,2 %). Druhé nejčastější pak byly vyjma zmíněného Kraje Vysočina byty se dvěma osobami. Jejich nejvyšší podíl byl v Olomouckém kraji (30,8 %). Průměrný počet bydlících osob na jeden byt mělo nejnižší Hlavní město Praha (2,0) a nejvyšší Kraj Vysočina (2,5).

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.