Sčítání 2021

Přínos sčítání

Sčítání 2021 je zdrojem unikátních informací o životě v naší zemi. Získaná data mohou pomoci při plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, například při řešení nedostatku volných bytů, nabídky vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné profese, nebo zavedení vlakových a autobusových spojů. Pomáhají při zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při tvorbě protipovodňových opatření i hasičům při jejich zásazích.

Sčítání pomáhá všem

Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé zemi. Na našem území se koná už od roku 1869. Probíhá každých 10 let, stejně jako ve většině ostatních zemí. Díky tomu výsledky umožňují srovnání současného stavu naší země s minulostí i se zbytkem světa. Význam sčítání je naprosto zásadní i pro naši budoucnost. Výsledky ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování aktivit výzkumných či vědeckých pracovišť. V konečném důsledku ovlivňují život každého z nás. Poskytují obrázek o ekonomické činnosti obyvatel a ve spojení s údaji o vzdělání, bydlení či složení domácností umožňují analyzovat například situaci čerstvých absolventů, samoživitelů, lidí, kteří ztratili práci před důchodem, pracujících seniorů či lidí bez příjmu. Data jsou podkladem pro analýzy trhu práce či dopravy v konkrétních lokalitách. Pomáhají při tvorbě nových pracovních míst, nabídky služeb nebo programů podpory sociálně slabších.

 • Sčítání znamená šanci získat cenné informace o obyvatelstvu, které se jinak zjistit nedají
 • Sčítání může být impulsem pro rozhodování, co je třeba zlepšit
 • Sčítání umožňuje srovnat, jak se mění kvalita života

Děti

 • Sčítání dává dětem šanci pomoci starším v online světě
 • Sčítání může být impulzem pro změny, které dětem zajistí lepší budoucnost
 • Sčítání umožňuje dětem porovnat, jak žili naši předkové a jak žijeme dnes

Nastupující generace

 • Sčítání znamená šanci zjistit, kolik mladých lidí bydlí s rodiči a kde je problematické sehnat vlastní bydlení
 • Sčítání může být impulzem pro rozhodování o větší podpoře startovacích bytů a rozvoji bydlení
 • Sčítání ukazuje, zda a v čem se jednotlivé generace mají lépe

Rodiny s předškoláky

 • Sčítání znamená šanci zjistit včas, kolik dětí a kde nastoupí do školek
 • Sčítání může být impulzem pro výstavbu hřišť, školek i parkovacích míst
 • Sčítání umožňuje srovnat rozdíly v životě rodin dnes a v minulosti

Rodiny se školáky

 • Sčítání znamená šanci zjistit, kde upravit dopravní spoje pro lepší dojíždění do škol
 • Sčítání může být impulzem pro posílení sociální podpory rodin
 • Sčítání umožňuje srovnat současné rodiny s předchozími generacemi

Senioři

 • Sčítání znamená šanci zjistit, jak skutečně bydlí senioři a kolik jich žije v domovech pro seniory
 • Sčítání může být impulzem pro rozvoj pečovatelských služeb a aktivit určených seniorům
 • Sčítání umožňuje srovnat kvalitu života seniorů podle věku i regionů

Podnikatelé

 • Sčítání znamená šanci poznat, která místa jsou vhodná pro výstavbu nových průmyslových zón
 • Sčítání může být impulzem pro zvýšení investičních pobídek v regionech či ke změnám v oblasti pracovních povolení
 • Sčítání umožní srovnat, kde jsou vhodné podmínky pro tvorbu nových pracovních míst

Zaměstnanci

 • Sčítání znamená šanci poznat, jak se žije zaměstancům v Česku
 • Sčítání může být impulzem pro úpravu sociálního systému
 • Sčítání umožní srovnat životní úroveň zaměstnanců třeba s živnostníky

Živnostníci a řemeslníci

 • Sčítání znamená šanci určit, jakých živností či řemesel je u nás nedostatek
 • Sčítání může být impulzem pro rozvoj perspektivních oborů, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů
 • Sčítání umožní srovnat počty řemeslníků či živnostníků v čase

Vysokoškoláci

 • Sčítání znamená šanci zjistit skutečné počty vysokoškoláků v jednotlivých regionech
 • Sčítání může být impulzem pro vytvoření pracovních míst tam, kde jsou kvalifikovaní odborníci
 • Sčítání umožní srovnat, kde jsou odvětví s nejvyššími nároky na vzdělávání

Menšiny a cizinci

 • Sčítání znamená šanci posílit význam národnostních menšin, zachovat kulturní rozmanitost a formovat národnostní politiku státu
 • Sčítání může být impulzem pro podporu začleňování národnostních menšin, například pro nabídku jazykových kurzů
 • Sčítání umožní zjistit počet cizinců a příslušníků národnostních menšin