Sčítání 2021

Výsledky

Podle výsledků Sčítání 2021 žilo v Česku 10 524 167   obyvatel, oproti předchozímu sčítání v roce 2011 o   87,6 tis.  více. Průměrný věk byl  42,7   let a mezi sečtenými bylo  50,7 %  žen a  49,3 %  mužů. Obyvatelé s cizím státním občanstvím se podíleli na celkové populaci Česka  4,7 %. Počet vysokoškolsky vzdělaných přesáhl 1,5 mil. Příslušnost k církvi či náboženské společnosti deklarovalo necelých 1,4 mil. obyvatel, naopak odpověď bez náboženské víry zvolilo více než 5 mil. obyvatel.
 

Výsledky minulých sčítání

Zajímavosti z výsledků Sčítání 2021

Ženy jsou v průměru téměř o 3 roky starší než muži.

Každý pátý český důchodce je zaměstnaný.

Vysokoškolsky vzdělaných žen je o 94 tisíc více než mužů s vysokoškolským titulem.

Polovina z nás bydlí ve stejné obci jako v době narození.

Dvě pětiny domácností tvoří jednotlivci.

Polovina zaměstnaných pracuje v obci svého pobytu.

 

Vyberte kraj na mapě
Vyberte kraj na mapě

Podívejte se na výsledky podle témat