Sčítání 2021

Průběh sčítání

Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 11. 5. 2021 měl každý možnost sečíst se prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na webových stránkách sčítání nebo v mobilní aplikaci. Od 17. 4. do 11. 5. 2021 bylo možné získat, vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. ČSÚ v březnu 2022 zveřejnil výsledky se základními informacemi o obyvatelstvu a domech do úrovně obcí, u statutárních měst do městských částí nebo městských obvodů.

Průběh sčítání

 

Sčítání online

27. 3. — 11. 5. 2021

 

Listinné sčítání

17. 4. — 11. 5. 2021

 

Zpracování výsledků

od 12. 5. 2021

 

Zveřejnění výsledků

od 2022

Sčítání online

Elektronický sčítací formulář bylo možné vyplnit snadno a rychle od 27. 3. do 11. 5. na těchto stránkách nebo pomocí mobilní aplikace.

Listinné sčítání

Listinný sčítací formulář vyplňovali od 17. 4. do 11. 5. pouze ti, kteří se nesečetli online. Formulář získali od sčítacích komisařů nebo na kontaktních místech sčítání.

Zpracování výsledků

Zpracovat veškerá data z největšího statistického šetření v zemi je náročné. Používají se důkladně zabezpečené informační systémy. Po ověření kvality sčítacích formulářů a přiřazení potřebných informací z databází státu k vyplněným údajům proběhne kódování textových odpovědí dle klasifikací a číselníků a následně samotný výpočet souhrnných statistických dat.

Zveřejnění výsledků

V lednu 2022 ČSÚ zveřejnil první výsledky Sčítání 2021 se základními informacemi o obyvatelstvu a domech do úrovně krajů. Další výstupy budou publikovány podle průběhu zpracování.