Sčítání 2021

Dopravní prostředek

Pro osoby vyjíždějící do zaměstnání je nejčastějším dopravním prostředkem automobil řízený vyjíždějící osobou, který pro cestu do práce využívá téměř 1,9 milionu osob, což představuje 54,8 % všech vyjíždějících osob do zaměstnání se zjištěným dopravním prostředkem. Dalším významným dopravním prostředkem pro cesty do zaměstnání je městská hromadná doprava, kterou využívá 531 tisíc osob. Žáci a studenti nejčastěji docházeli do školy pěšky. Šlo o téměř 250 tisíc žáků a studentů, což představuje 26,6 % všech vyjíždějících žáků a studentů se zjištěným dopravním prostředkem.

Ve všech krajích s výjimkou Prahy byl nejčastěji využívaným dopravním prostředkem pro vyjížďku do zaměstnání automobil řízený vyjíždějící osobou. Podíl osob vyjíždějících do zaměstnání vlastnoručně řízeným automobilem na vyjíždějících osobách se zjištěným dopravním prostředkem dosahoval 63,5 % v Karlovarském kraji, v Praze to bylo pouhých 30 %. Dominantním dopravním prostředkem pro vyjíždějící do zaměstnání v Praze je městská hromadná doprava, kterou využívá více než 250 tisíc osob, což představuje 55,7 % všech vyjíždějících osob do zaměstnání v Praze se zjištěným dopravním prostředkem.

*) nezahrnuje osoby pracující na adrese obvyklého bydliště, osoby bez stálého pracoviště a osoby s nezjištěným místem pracoviště;
včetně pracujících žáků a studentů

Nejčastěji využívané dopravní prostředky pro cestu do škol jsou na úrovni krajů různorodější než v případě dopravních prostředků využívaných pro cestu do zaměstnání, kde dominuje osobní automobil. V šesti krajích (Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Ústecký, Karlovarský) nejvíce žáků a studentů dochází do školy pěšky. Na Vysočině, ve Zlínském, Jihočeském, Královéhradeckém, Pardubickém a Plzeňském kraji je nejčastěji využívaným dopravním prostředkem pro cestu do školy autobus. Vysočina má ze všech krajů nejvyšší podíl vyjíždějících studentů a žáků využívajících autobus na celkovém počtu všech vyjíždějících žáků a studentů se zjištěným dopravním prostředkem (37,5 %). V Praze dominuje městská hromadná doprava (51,4 %) a ve Středočeském kraji nejvíce žáků a studentů vyjíždí do škol jako spolujezdci v automobilech (24,8 %).

*) nezahrnuje osoby studující na adrese obvyklého bydliště a osoby s nezjištěným místem školy;
   bez pracujících žáků a studentů

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULKZLKVYSSTČPHAPLKPAKOLKMSKLBKHKKKVKJHMJHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,097,799,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.