Sčítání 2021

Dvě pětiny hospodařících domácností v Česku představují jednotlivci

02.02.2023

ČSÚ dnes zveřejnil první data o hospodařících domácnostech ze Sčítání 2021 a to v členění podle typu domácnosti a velikosti domácnosti. Stejně jako v předchozích letech byly domácnosti zpracovány podle konceptu hospodařící domácnosti, která je tvořena společně bydlícími a hospodařícími osobami, tj. hradícími společně výdaje domácnosti, jako je strava, náklady na bydlení aj.

Celkový počet hospodařících domácností dosáhl hodnoty 4 813 103. V absolutním vyjádření to znamená, že se počet hospodařících domácností zvýšil za posledních 30 let o téměř 830 tisíc. Ve srovnání s předchozím sčítáním v roce 2011 došlo k nárůstu o 10 %. Výsledky Sčítání 2021 zároveň potvrdily pokračování dlouhodobých trendů ve vývoji struktury a velikosti domácností.

Struktuře domácností podle typu dominuje kategorie úplných rodin tvořených 1 rodinou. Nejčastější formou úplné rodiny je manželství, které přesto, že jejich podíl od roku 2011 klesl, stále představují
77 % úplných rodin. Naopak došlo k nárůstu podílu faktických manželství z 11 % na 23 %. Necelou pětinu rodinných domácností představují neúplné rodiny. V této kategorii výrazně převažují osamělé matky nad osamělými otci.

Téměř 40 % hospodařících domácností představují domácnosti nerodinné, tvořené především domácnostmi jednotlivců. Počet domácností jednotlivců se od roku 1991 stabilně zvyšuje, mezi posledními sčítáními dokonce o třetinu.

S nárůstem počtu domácností jednotlivců souvisí pozvolné zmenšování průměrné velikosti hospodařící domácnosti. V roce 2021 klesla hodnota průměrně veliké domácnosti na 2,15 osoby. Kromě domácnosti jednotlivců vzrostl také počet dvoučlenných domácností. Nejčastěji měly domácnosti v České republice jednoho nebo dva členy. Počet domácností s 3 a více členy naopak klesl.

Zveřejněné výsledky ve formě tabulek a kartogramů jsou do úrovně krajů uvedeny na webu www.scitani.cz. Údaje za všechny územní jednotky až do úrovně obcí a městských částí, resp. obvodů jsou dostupné ve Veřejné databázi ČSÚ. Kompletní data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou k dispozici na stránce Výsledky sčítání 2021 – otevřená data.