Sčítání 2021

Frekvence

Více než 2,6 milionu osob vyjíždí do zaměstnání alespoň pětkrát týdně, což představuje 76,3 % všech vyjíždějících osob do zaměstnání se zjištěnou frekvencí vyjížďky. Druhou nejčastější frekvenci vyjížďky do zaměstnání představuje kategorie jedenkrát až čtyřikrát týdně, která zahrnuje téměř 600 tisíc osob. I v případě frekvence vyjížďky do škol dominují osoby vyjíždějící alespoň pětkrát týdně, kterých bylo více než 800 tisíc, což představuje 86,9 % všech vyjíždějících žáků a studentů se zjištěnou frekvencí vyjížďky.

Ve všech krajích nejvíce osob vyjíždí do zaměstnání alespoň pětkrát týdně. Podíl zaměstnaných osob vyjíždějících alespoň pětkrát týdně na celkovém počtu vyjíždějících osob do zaměstnání se zjištěnou frekvencí vyjížďky do zaměstnání se pohybuje od 66,2 % v Praze do 81,1 % ve Zlínském kraji. V Praze byl zaznamenán největší podíl osob se zjištěnou frekvencí vyjížďky, které vyjíždí do zaměstnání jeden až čtyřikrát týdně (27,0 %). Naopak ve Zlínském kraji tento podíl dosahoval pouhých 13,0 %.

podle obvyklého pobytu

SLDB 2021

Území

Vyjíždějící
do zaměstnání
celkem

v tom vyjíždějící

5x týdně
a častěji

 

1x–4x týdně pravidelně, ale méně
než 1x týdně

nepravidelně

z jiného místa než
z obvyklého bydliště

nezjištěno

Česká republika

3 642 644 2 603 661 596 935 23 060 168 800 19 665 230 523

Hlavní město Praha

496 421 301 673 123 179 3 679 25 065 1 795 41 030

Středočeský kraj

505 933 347 265 97 201 2 802 25 527 1 863 31 275

Jihočeský kraj

208 298 155 710 27 469 1 460 9 403 1 447 12 809

Plzeňský kraj

208 122 156 213 27 444 1 236 8 729 981 13 519

Karlovarský kraj

86 657 63 391 11 922 772 4 019 769 5 784

Ústecký kraj

247 769 171 907 43 980 2 256 11 991 1 490 16 145

Liberecký kraj

142 059 104 724 19 808 774 6 309 837 9 607

Královéhradecký kraj

179 293 134 117 23 830 961 8 514 1 049 10 822

Pardubický kraj

176 387 131 095 24 585 977 8 024 948 10 758

Kraj Vysočina

168 717 127 712 21 892 917 7 516 1 236 9 444

Jihomoravský kraj

427 293 307 457 71 915 2 589 19 029 2 071 24 232

Olomoucký kraj

209 771 158 599 27 616 1 191 9 057 1 365 11 943

Zlínský kraj

194 484 148 644 23 903 1 150 8 200 1 364 11 223

Moravskoslezský kraj

391 440 295 154 52 191 2 296 17 417 2 450 21 932

*) nezahrnuje osoby pracující na adrese obvyklého bydliště, osoby bez stálého pracoviště a osoby s nezjištěným místem pracoviště; včetně pracujících žáků a studentů

V případě frekvence vyjížďky do škol ve všech krajích výrazně převažují žáci a studenti, kteří vyjíždí alespoň pětkrát týdně. Podíl žáků a studentů vyjíždějících do škol alespoň pětkrát týdně na celkovém počtu vyjíždějících žáků a studentů se zjištěnou frekvencí vyjížďky je nejvyšší ve Středočeském kraji (89,8 %) a naopak nejnižší v Jihočeském kraji (84,1 %). Jihočeský kraj má nejvyšší podíl žáků a studentů vyjíždějících do škol jedenkrát až čtyřikrát týdně na celkovém počtu žáků a studentů se zjištěnou frekvencí vyjížďky – 9,4 %.

podle obvyklého pobytu

SLDB 2021

Území

Vyjíždějící
do školy
celkem

v tom vyjíždějící

5x týdně
a častěji

1x–4x týdně pravidelně, ale méně
než 1x týdně

nepravidelně

z jiného místa než
z obvyklého bydliště

nezjištěno

Česká republika

1 430 899 807 336 72 429 8 625 22 778 17 342 502 389

Hlavní město Praha

163 718 94 912 9 486 552 2 501 1 418 54 849

Středočeský kraj

207 329 124 641 8 363 753 2 976 2 028 68 568

Jihočeský kraj

87 061 47 349 5 303 743 1 495 1 386 30 785

Plzeňský kraj

76 322 43 690 3 379 411 1 109 892 26 841

Karlovarský kraj

35 389 17 278 1 482 357 586 730 14 956

Ústecký kraj

107 189 52 900 3 799 608 1 428 1 183 47 271

Liberecký kraj

59 905 31 928 2 529 432 947 945 23 124

Královéhradecký kraj

72 551 40 936 4 118 599 1 361 1 151 24 386

Pardubický kraj

71 080 40 992 4 164 509 1 147 967 23 301

Kraj Vysočina

68 607 39 960 4 279 570 1 206 1 035 21 557

Jihomoravský kraj

161 377 94 713 8 783 781 2 470 1 513 53 117

Olomoucký kraj

85 549 48 599 4 796 616 1 402 1 135 29 001

Zlínský kraj

77 242 42 990 4 454 733 1 465 1 122 26 478

Moravskoslezský kraj

157 580 86 448 7 494 961 2 685 1 837 58 155

*) nezahrnuje osoby studující na adrese obvyklého bydliště a osoby s nezjištěným místem školy; bez pracujících žáků a studentů

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.