Sčítání 2021

Místo pracoviště/školy

Největší část zaměstnaných osob (téměř 30 % se zjištěným místem pracoviště) pracuje na jiné adrese v rámci obce obvyklého pobytu a dalších 21,6 % pracuje v jiné obci okresu. Významně je zastoupena i skupina zaměstnaných pracujících na adrese obvyklého pobytu (19,6 %). U žáků a studentů je dominantní studium ve škole na jiné adrese v obci obvyklého pobytu (60,8 % z žáků a studentů se zjištěným místem školy). Obdobný podíl jako u zaměstnaných tvoří studující v jiné obci okresu (21,8 %).

Zaměstnaní celkem - včetně pracujících žáků a studentů

U pracujících žáků a studentů nebylo zjišťováno místo školy, ale pouze místo pracoviště.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.