Sčítání 2021

Plocha bytu

Počet obydlených bytů podle celkové plochy bytu byl nejvyšší v kategorii 60–79 m2. Ve Sčítání 2021 bylo takových bytů necelých 1,2 milionu a mezi všemi obydlenými byty se zjištěnou celkovou plochou měly zastoupení 29,0 %. Druhé nejčetnější byly byty o celkové rozloze 40–59 m2, které tvořily 19,3 %, a třetí byty o celkové rozloze 80–99 m2, jejichž zastoupení bylo 14,7 %.

Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty

Česká republika

Rok sčítání

Obydlené byty
celkem

v tom byty s celkovou plochou (m2)

do 39,9 40,0–59,9 60,0–79,9 80,0–99,9 100,0–119,9 120,0–149,9 150,0 a více nezjištěno

1991

3 705 681 374 410 1 001 031 1 286 793 541 502 263 628 238 317 -

2001

3 827 678 328 043 912 958 1 242 353 598 057 326 964 227 047 156 780 35 476

2011

4 104 635 327 873 708 710 974 748 603 186 369 716 316 972 337 345 466 085

2021

4 480 139 290 095 788 211 1 188 305 603 270 382 228 362 571 477 435 388 024

Celková plocha bytu 60–79 m2 byla u všech obydlených bytů se známou plochou ve všech krajích nejčastější, nejvyšší podíl 34,7 % měly byty s touto plochou v Karlovarském kraji. Druhé nejrozšířenější byty podle rozlohy představovaly v sedmi krajích byty s rozlohou 40–59 m2, ve zbylých krajích to byly byty s rozlohou 80–99 m2 nebo 150 a více m2. Od zbylých krajů se mimo jiné odlišovalo Hlavní město Praha nejvyšším podílem menších bytů s plochou do 39 m2, jejichž podíl zde byl 10,8 %.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULKZLKVYSSTČPHAPLKPAKOLKMSKLBKHKKKVKJHMJHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,097,799,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.