Sčítání 2021

Počet místností bytu

Podle výsledků Sčítání 2021 je téměř 1,2 milionu obydlených bytů vybaveno pouze kuchyňským koutem. Kuchyň jako samostatnou místnost má více než 2,9 milionu bytů, tedy přes 70 % obydlených bytů se zjištěným údajem. Pokud je kuchyň samostatnou místností, zahrnuje se do celkového počtu obytných místností bytu. Největší část obydlených bytů tvoří při započtení kuchyně byty se čtyřmi místnostmi, kterých je 1,3 milionu, a byty s pěti a více místnostmi s počtem 1,2 milionu; celkem představují tři pětiny všech obydlených bytů se zjištěným počtem místností. Necelý 1 milion bytů disponuje třemi místnostmi. Průměrný počet obytných místností (včetně kuchyně) na jeden byt dosáhl hodnoty 3,9.

*) obytné místnosti s plochou 4 m2 a více, do obytných místností je započtena kuchyně 

Ve většině krajů měly mezi všemi obydlenými byty se zjištěným počtem obytných místností (včetně kuchyně) nejvyšší zastoupení byty se čtyřmi nebo s pěti a více místnostmi. Výjimku představuje Hlavní město Praha a Karlovarský kraj, kde bylo nejvíce bytů se třemi obytnými místnostmi. Hlavní město Praha se odlišovalo od ostatních krajů také vysokým podílem bytů se dvěma a s jednou obytnou místností, jejichž zastoupení je ve srovnání s většinou ostatních krajů dvakrát až třikrát vyšší. Průměrný počet obytných místností (včetně kuchyně) na 1 obydlený byt proto dosáhl nejnižší hodnoty 3,2 právě v Hlavním městě Praze a nejvyšší hodnoty 4,3 v Kraji Vysočina.

*) obytné místnosti s plochou 4 m2 a více, do obytných místností je započtena kuchyně

Rok sčítání 2021

 

Území

Průměrný počet obytných místností (včetně kuchyně) na obydlený byt

Česká republika

3,9

Hlavní město Praha

3,2

Středočeský kraj

4,2

Jihočeský kraj

4,1

Plzeňský kraj

4,0

Karlovarský kraj

3,8

Ústecký kraj

3,9

Liberecký kraj

4,0

Královéhradecký kraj

4,1

Pardubický kraj

4,1

Kraj Vysočina

4,3

Jihomoravský kraj

4,0

Olomoucký kraj

4,0

Zlínský kraj

4,2

Moravskoslezský kraj

4,0

 

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.