Sčítání 2021

Vytápění bytu

Vytápěním v obydlených bytech se zjištěným způsobem vytápění bylo z jedné třetiny (35,2 %) ústřední dálkové vytápění a z jedné třetiny (34,4 %) ústřední vytápění s vlastním zdrojem v bytě. V pětině (19,9 %) obydlených bytů bylo ústřední domovní vytápění a v 8,2 % obydlených bytů vytápění lokálními topidly a kamny. Hlavní zdroj energie k vytápění byl v 37,0 % obydlených bytů se zjištěným hlavním zdrojem energie plyn, v dalších 35,9 % pocházela energie k vytápění z kotelny mimo dům. Elektřina byla hlavním zdrojem vytápění necelé desetiny bytů, stejně tak dřevo a dřevěné pelety.

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty

Česká republika

Rok sčítání

Obydlené
byty
celkem

z toho podle způsobu vytápění z toho podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění

ústřední
dálkové

ústřední
domovní

ústřední
s vlastním
zdrojem
(v bytě)1)

lokální topidla
 (kamna)
z kotelny
mimo
dům
uhlí,
koks,
uhelné
brikety
plyn elektřina dřevo,
dřevěné
pelety

1991

3 705 681 2 187 457 688 507 804 238 . . . . .

2001

3 827 678 1 401 285 1 414 715 311 314 573 101 1 401 285 574 630 1 401 575 247 539 167 341

2011

4 104 635 1 403 796 1 856 521 292 222 357 039 1 365 060 336 076 1 419 633 255 019 285 386

2021

4 480 139 1 497 007 848 838 1 465 315 348 104 1 497 565 240 623 1 542 132 390 376 381 536

1) v letech 1991-2011 etážové topení

Jednotlivé způsoby vytápění obydlených bytů byly v krajích zastoupeny různě, v největší míře byly obydlené byty vytápěny v 10 krajích ústředně s vlastním zdrojem pro byt, ve zbylých 4 krajích ústředně dálkově. V Hlavním městě Praze byla více než polovina obydlených bytů vytápěna ústředně dálkově, v Kraji Vysočina téměř polovina ústředně s vlastním zdrojem pro byt. Energie pocházející z kotelny mimo dům byla hlavním zdrojem energie více než poloviny obydlených bytů s touto informací v Hlavním městě Praze a krajích Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském a okolo pětiny obydlených bytů ve Středočeském kraji a v Kraji Vysočina. Plyn byl hlavním zdrojem energie k vytápění obydlených bytů v nejvyšší míře (podíl 53,0 %) v Jihomoravském kraji a v nejnižší míře (podíl 24,8 %) v kraji Jihočeském. Tyto dva zdroje sloužily k vytápění více než poloviny obydlených bytů v jednotlivých krajích, další zdroje energie byly ve všech krajích již méně časté.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.