Sčítání 2021

Náboženská víra

V odpovědi na náboženskou víru deklarovalo 18,7 % z těch, kteří otázku vyplnili, že jsou věřící a hlásí se k církvi nebo náboženské společnosti. Odpověď bez náboženské víry tvořila více než dvě třetiny (68,3 %) odpovědí. Vyplnění otázky na náboženskou víru bylo dobrovolné, nevyplněnou ji nechalo 30,1 % osob, při sčítání v roce 2011 to bylo 44,7 %.

Při interpretaci dat o náboženské víře je nutno vycházet z detailních informací uvedených v tabulce „Obyvatelstvo věřící - hlásící se k církvi podle církve, náboženské společnosti nebo směru a krajů v roce 2021“ dostupné níže v sekci Ke stažení, ve které jsou uvedena kompletní data.

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem

v tom podle náboženské víry

věřící, hlásící se k církvi, náboženské společnosti nebo směru1)

z toho

 

věřící, nehlásící se k církvi, náboženské společnosti nebo směru

bez náboženské víry

 

neuvedeno

 

Církev římskokatolická

Církev československá husitská

Českobratrská církev evangelická

1991

10 302 215 4 523 734 4 021 385 178 036 203 996 . 4 112 864 1 665 617

2001

10 230 060 3 288 088 2 740 780 99 103 117 212 . 6 039 991 901 981

2011

10 436 560 1 463 584 1 082 463 39 229 51 858 705 368 3 604 095 4 662 455

2021

10 524 167 1 374 285 741 019 23 610 32 577 960 201 5 027 141 3 162 540

1) v roce 1991 a 2001 včetně věřících nehlásících se ke konkrétní církvi

Při interpretaci dat o náboženské víře je nutno vycházet z detailních informací uvedených v tabulce „Obyvatelstvo věřící - hlásící se k církvi podle církve, náboženské společnosti nebo směru a krajů v roce 2021“ dostupné níže v sekci Ke stažení, ve které jsou uvedena kompletní data.

Nejvyšší podíl věřících hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti (z osob, které na otázku odpověděly) dosáhl 38,6 % ve Zlínském kraji, v dalších moravských krajích a na Vysočině byl tento podíl nadprůměrný. Věřící uvádějící církev nebo náboženskou společnost se ve všech krajích nejčastěji hlásili k Církvi římskokatolické. Možnost bez náboženské víry představovala nejvyšší podíl odpovědí v kraji Ústeckém (84,2 %) a Libereckém (80,6 %).

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.