Sčítání 2021

Plodnost žen

Mezi 4,4 miliony žen ve věku 15 a více let se zjištěným počtem živě narozených dětí bylo 1,9 milionu žen se dvěma dětmi a z celku tak tvořily 43,2 %. Počet bezdětných žen dosáhl téměř 1,0 milion a představoval 22,5 %, třetí nejvyšší zastoupení pak měly ženy s jedním živě narozeným dítětem, kterých bylo přes 0,8 milionu a které představovaly 18,6 %. Průměrný počet živě narozených dětí připadající na jednu ženu ve věku 15 a více let se zjištěným počtem dětí dosáhl hodnoty 1,57.

1) podíly jsou vypočteny pouze ze zjištěných hodnot

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Ženy
ve věku
15 a více let

v tom podle počtu živě narozených dětí

0 1 2 3 4 5 a více nezjištěno

1991

4 245 295 855 338 814 966 1 679 762 588 865 152 292 89 456 64 616

2001

4 440 630 819 407 797 805 1 762 831 577 350 138 879 70 725 273 633

2011

4 586 090 995 900 831 827 1 876 181 547 155 114 700 48 597 171 730

2021

4 512 181 993 155 822 489 1 906 429 543 154 108 271 41 858 96 825

Ženy se dvěma dětmi tvořily největší část žen ve věku 15 a více let se zjištěným počtem dětí ve všech krajích, přičemž jejich podíl dosáhl nejnižších 35,4 % v Hlavním městě Praze s velkým odstupem od druhého Karlovarského kraje s 41,5 % a nejvyšších 46,4 % v Královéhradeckém kraji. Skupinu s druhým nejvyšším zastoupením mezi ženami 15letými a staršími představovaly ženy bezdětné ve všech krajích vyjma Karlovarského a Ústeckého, kde to byly ženy s jedním dítětem, a v Kraji Vysočina, kde to byly ženy se třemi a více dětmi. Podíl bezdětných žen mělo ze všech krajů nejvyšší Hlavní město Praha (33,1 %) a nejnižší Karlovarský kraj (19,8 %). Průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu ve věku 15 a více let se zjištěným počtem dětí dosáhl nejvyšší hodnoty 1,74 v Kraji Vysočina a nejnižší 1,21 v Hlavním městě Praze.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.