Sčítání 2021

Počet bytů

Počet obydlených bytů podle Sčítání 2021 byl na území Česka 4 480 139. Jejich počet byl oproti Sčítání 2011 vyšší
o 375 504, v relativním vyjádření o 9,1 %.

*) do roku 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty

Údaje byly přepočteny na území platné k 26. 3. 2021

Údaje byly přepočteny na území platné k 26. 3. 2021

Údaje byly přepočteny na území platné k 26. 3. 2021

Údaje byly přepočteny na území platné k 26. 3. 2021

Nejvyšší počet obydlených bytů mělo podle Sčítání 2021 Hlavní město Praha, kde jich bylo téměř 630 tisíc, a na souboru všech obydlených bytů se podílely 14,0 %. Druhý byl Středočeský kraj s více než 560 tisíci byty, které představovaly 12,5 %, a třetí Moravskoslezský kraj s více než 500 tisíci byty, které tvořily 11,2 % všech obydlených bytů. Naopak jejich nejnižší počet se nacházel na území Karlovarského kraje, kde jich bylo necelých 130 tisíc, a podílely se na všech bytech v Česku pouhými 2,8 %. Druhý nejnižší počet obydlených bytů byl zaznamenán na území Libereckého kraje, kde jich bylo necelých 190 tisíc s podílem 4,2 %.

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty

 

Území

Rok sčítání lidu

1991

2001

2011

2021

Česká republika

3 705 681 3 827 678 4 104 635 4 480 139

Hlavní město Praha

495 804 496 940 542 168 627 705

Středočeský kraj

398 988 413 060 482 860 561 642

Jihočeský kraj

220 802 231 281 247 608 265 601

Plzeňský kraj

203 081 208 992 226 298 247 030

Karlovarský kraj

110 112 115 899 119 392 125 299

Ústecký kraj

309 621 321 942 330 992 353 285

Liberecký kraj

155 363 161 830 171 328 187 627

Královéhradecký kraj

198 446 204 529 215 277 228 569

Pardubický kraj

175 443 182 943 196 288 209 133

Kraj Vysočina

170 165 177 386 188 191 195 098

Jihomoravský kraj

396 723 407 270 443 356 490 005

Olomoucký kraj

223 857 232 052 243 624 259 885

Zlínský kraj

196 120 204 806 217 093 226 219

Moravskoslezský kraj

451 156 468 748 480 160 503 041

*) údaje o krajích byly přepočteny na území platné k 26. 3. 2021

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULKZLKVYSSTČPHAPLKPAKOLKMSKLBKHKKKVKJHMJHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,097,799,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.