Sčítání 2021

Počet bytů v domě

Dvě třetiny (66,7 %) všech obydlených domů s byty tvořily domy s jedním bytem a další pětinu (19,9 %) domy se dvěma byty. Podíl obydlených domů se třemi byty dosáhl 2,6 % a podíl obydlených domů se čtyřmi byty dosáhl 1,6 %. Jeden z 25 obydlených domů s byty měl mezi pěti až devíti byty a zastoupení obydlených domů s 50 a více byty bylo pouhých 0,2 %.

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené domy s byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené domy s byty

Česká republika

Rok sčítání

Obydlené
domy s byty

v tom podle počtu bytů

1 2 3 4 5-9 10-19 20-49 50 a více

1991

1 597 076 1 202 901 193 623 22 586 29 302 67 918 52 451 26 289 2 006

2001

1 626 789 1 174 194 245 762 23 651 27 590 68 366 56 157 28 695 2 374

2011

1 798 318 1 252 237 325 291 23 453 27 365 77 757 61 137 28 500 2 578

2021

1 949 232 1 300 826 386 956 50 865 30 913 77 187 64 586 34 551 3 348

V každém kraji byly mezi obydlenými domy s byty nejvíce zastoupeny obydlené domy s jedním bytem, a jejich podíl ze všech obydlených domů s byty dosáhl nejvyšších 74,9 % ve Středočeském kraji a nejnižších 40,8 % v Hlavním městě Praze. Druhého nejvyššího podílu ve všech krajích pak dosáhly obydlené domy se dvěma byty, tento podíl se pohyboval mezi 15,9 % v Jihomoravském kraji a 27,8 % v Moravskoslezském kraji. Hlavní město Praha se naopak vyjímalo zdaleka nejvyšším podílem obydlených domů s 10-19 byty (13,5 %) a 20 a více byty (11,4 %).

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.