Sčítání 2021

Domy

Domovní fond České republiky se k 26. 3. 2021 rozrostl na 2 317 276 domů.

Počet domů

Domovní fond České republiky se k 26. 3. 2021 rozrostl na 2 317 276 domů...

Druh domu

Celkový počet obydlených domů čítající přes 1,9 milionu se skládal z více než 1,7 milionu rodinných domů,...

Počet bytů v domě

Dvě třetiny (66,7 %) všech obydlených domů s byty tvořily domy s jedním bytem...

Vlastnická struktura domů

Nejrozšířenějším typem vlastníka domu byly k 26. 3. 2021 fyzické osoby, které vlastnily 88,3 % všech...

Období výstavby domů

Podle výsledků Sčítání 2021 bylo v desetiletém období od roku 2011 v Česku postaveno nebo zrekonstruováno...

Technické charakteristiky domů

Nejrozšířenějšími materiály nosných zdí domů v Česku byly podle výsledků Sčítání 2021 kámen, cihly, tvárnice...

Způsob vytápění

Více než dvě třetiny (68,0 %) obydlených domů se zjištěnou informací o způsobu vytápění měly ústřední...