Sčítání 2021

Právní důvod užívání bytu

Mezi obydlenými byty se zjištěným právním důvodem užívání převažovaly ty ve vlastním domě, takových bylo skoro 1,6 milionu a jejich podíl dosáhl 38,5 %. Počtem následovaly byty v osobním vlastnictví, kterých bylo přes 1,1 milionu a které představovaly 27,1 %. Přes 890 tisíc obydlených bytů bylo nájemních či pronajatých a ty relativně zaujímaly 21,5 %. Nejméně obydlených bytů bylo jiného důvodu užívání: přes 130 tisíc s podílem 3,2 %.

Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty

Česká republika

Rok sčítání

Obydlené byty
celkem

v tom podle právního důvodu užívání bytu

ve vlastním
domě

 
v osobním
vlastnictví

 
družstevní jiné bezplatné
užívání bytu

 
nájemní /
pronajatý

 
jiný důvod
užívání bytu

 
nezjištěno

1991

3 705 681 1 367 027 31 164 697 829 94 875 1 465 231 45 586 3 969

2001

3 827 678 1 371 684 421 654 652 028 173 656 1 092 950 96 747 18 959

2011

4 104 635 1 470 174 824 076 385 601 140 348 920 405 44 645 319 386

2021

4 480 139 1 595 698 1 121 375 140 821 260 225 890 802 133 474 337 744

Byt ve vlastním domě byl nejčastějším právním důvodem užívání obydleného bytu se zjištěnou charakteristikou ve všech krajích s výjimkou Hlavního města Prahy a Karlovarského kraje. Nejvyšší podíl měl tento právní důvod ve Středočeském kraji a dosáhl 53,4 %. Nad 50 % byl tento podíl i v Kraji Vysočina (52,4 %) a Zlínském kraji (50,6 %). V Hlavním městě Praze bylo nejvíce obydlených bytů v osobním vlastnictví (38,3 %) a v Karlovarském kraji taktéž (40,1 %). Hlavní město Praha mělo oproti ostatním krajům výrazně nižší podíl obydlených bytů ve vlastním domě, který byl 11,0 %.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULKZLKVYSSTČPHAPLKPAKOLKMSKLBKHKKKVKJHMJHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,097,799,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.