Sčítání 2021

Registrovaný pobyt

Podíl obyvatel, kteří měli registrovaný pobyt v obci obvyklého pobytu, dosáhl 92,0 %. Další 3,3 % obyvatel mělo registrovaný pobyt v jiném kraji, než byl kraj jejich obvyklého pobytu. Zastoupení obyvatel, jejichž registrovaný pobyt byl v jiné obci okresu, dosáhlo 2,7 % a zastoupení obyvatel, jejichž registrovaný pobyt byl v jiném okrese kraje, dosáhlo 1,6 %.

Celých 95,0 % obyvatel mělo podle Sčítání 2021 trvalý pobyt občana ČR. Dalších 2,5 % mělo trvalý pobyt cizince a 2,2 % dlouhodobý pobyt cizince. Bez registrovaného pobytu bylo 0,3 % obyvatel.

podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
celkem

v tom podle místa registrovaného pobytu

v obci obvyklého
pobytu
v jiné obci okresu v jiném okrese kraje v jiném kraji bez registrovaného
pobytu

2011

10 436 560 9 827 674 199 786 108 130 250 526 50 444

2021

10 524 167 9 686 004 288 463 168 565 344 716 36 419

Podíl obyvatel s registrovaným pobytem v obci obvyklého pobytu se v krajích pohyboval od nejnižších 88,8 % ve Středočeském kraji po 94,7 % v Moravskoslezském kraji. Zastoupení osob s registrovaným pobytem v jiné obci okresu bylo nejvyšší v Karlovarském kraji (3,9 %) a nejnižší v kraji Jihomoravském (2,1 %). Mezi kraji se vymykaly Plzeňský kraj vyšším podílem obyvatel s registrovaným pobytem v jiném okrese kraje (3,5 %) a Hlavní město Praha a Středočeský kraj výrazně vyšším podílem osob s registrovaným pobytem v jiném kraji (8,2 % a 6,0 %).

Nejvyššího zastoupení obyvatel s trvalým pobytem občana ČR dosáhl Olomoucký kraj (98,2 %), naopak nejnižšího Hlavní město Praha (85,3 %). Hlavní město Praha ve zbylých třech kategoriích dosáhlo ze všech krajů nejvyšších hodnot: 7,0% podílu obyvatel s trvalým pobytem cizince, 6,6% podílu obyvatel s dlouhodobým pobytem cizince a 1,0% podílu obyvatel bez registrovaného pobytu.


Pozn.: zahrnuty i osoby bez státního občanství.

Kategorie dlouhodobý pobyt cizince zahrnuje přechodný pobyt občanů třetích zemí na území ČR na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, hlášený přechodný pobyt občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků na území ČR a pobyt cizinců s platným azylem nebo doplňkovou ochranou v ČR.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.