Sčítání 2021

Statistický geoportál je k dispozici také v angličtině

Český statický úřad nově zveřejnil kompletní obsah Statistického geoportálu v anglickém jazyce. Tuto novinku ocení zejména uživatelé geoportálu ze zahraničí, kteří ho navštěvují v hojném počtu. Anglicky mluvící návštěvníci Statistického geoportálu tak budou mít možnost maximálně porozumět jeho obsahu a plnohodnotně využívat jeho výstupy. V české verzi byl Statistický geoportál spuštěn pro veřejnost již v červnu letošního roku.

Statistický geoportál nabízí uživatelům zcela nový způsob vizualizace statistických výstupů, aktuálně se zaměřením na výsledky Sčítání 2021. Konkrétně se jedná o několik webových aplikací umožňujících zobrazení vybraných statistických ukazatelů či témat za určité území ve formě přehledných interaktivních map. Poskytují například přehled o tom, ve kterých oblastech Česka žije nejvíce vysokoškoláků, seniorů nebo rodáků a nechybí ani detailní informace o různých charakteristikách domů a bytů nebo dojížďce do škol a zaměstnání.