Sčítání 2021

Zaměstnání

Nejvíce zastoupenou hlavní třídou zaměstnání mezi zaměstnanými se zjištěnou vykonávanou prací byli specialisté s podílem 21,0 %, druhou nejvíce zastoupenou pak techničtí a odborní pracovníci s podílem 18,2 %. Navzájem podobného zastoupení dosáhli pracovníci ve službách a prodeji (14,4 %), pracovníci obsluhy strojů, zařízení a montéři (13,7 %) a řemeslníci a opraváři (12,9 %). Žádná další hlavní třída zaměstnání nepřesáhla desetinový podíl ze zaměstnaných osob se zjištěným zaměstnáním.

v roce 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Zaměstnaní
celkem

v tom podle hlavní třídy zaměstnání1)

zákonodárci
a řídící
pracovníci

specialisté

techničtí
a odborní
pracovníci

úředníci

pracovníci
ve službách
a prodeji
kvalifikovaní
pracovníci
v zemědělství,
lesnictví
a rybářství
řemeslníci
a opraváři
obsluha strojů
a zařízení,
montéři
pomocní
a nekvalifikovaní pracovníci
zaměstnanci
v ozbrojených silách

nezjištěno

2001

4 766 463 307 491 452 846 1 087 018 259 751 586 451 94 057 980 013 533 370 328 834 47 734 88 898

2011

4 580 714 275 011 736 293 842 558 249 871 617 062 63 051 663 712 571 594 161 468 16 805 383 289

2021

5 290 071 264 676 991 028 858 593 366 646 678 471 52 986 610 941 645 114 228 405 21 970 571 241

1) V roce 2011 a 2021 údaje tříděny podle klasifikace zaměstnání ISCO-08 (CZ-ISCO). V roce 2001 údaje tříděny dle tehdy užívané klasifikace, v některých kategoriích proto nejsou plně srovnatelné.

Ze zaměstnaných se známým údajem o hlavní třídě zaměstnání tvořili specialisté nejvyšší podíl v Hlavním městě Praze (34,8 %) a nejnižší v Karlovarském kraji (14,3 %). Podíl technických a odborných pracovníků se pohyboval mezi 15,4 % v Karlovarském kraji a 20,7 % v Hlavním městě Praze. Hlavní město Praha se od ostatních krajů odlišovalo kromě výrazně vyššího podílu specialistů také nejnižším podílem pracovníků obsluhy strojů a zařízení a montérů (4,9 %) a nejnižším podílem řemeslníků a opravářů (6,2 %). Nejvyšší zastoupení pracovníků obsluhy strojů a zařízení a montérů bylo naopak v Ústeckém kraji (17,6 %) a řemeslníků a opravářů v Kraji Vysočina a Zlínském kraji (shodně 16,6 %). Podíl pracovníků ve službách a prodeji byl mezi 12,9 % v Hlavním městě Praze a 18,7 % v Karlovarském kraji.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.