Sčítání 2021

Způsob vytápění

Více než dvě třetiny (68,0 %) obydlených domů se zjištěnou informací o způsobu vytápění měly ústřední domovní vytápění z kotelny či kotle v domě mimo byty. Přibližně každý dvacátý (5,6 %) obydlený dům byl vytápěn ústředně dálkově z kotelny či teplárny mimo dům. Více než čtvrtina (26,4 %) obydlených domů neměla ústřední topení.

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené domy s byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené domy s byty

Česká republika

Rok sčítání

Obydlené
domy
celkem

v tom podle způsobu vytápění

ústřední dálkové ústřední domovní bez ústředního
topení1)
nezjištěno

1991

1 597 076 92 062 601 183 903 092 739

2001

1 630 705 98 473 1 093 700 420 416 18 116

2011

1 800 075 100 320 1 350 008 302 995 46 752

2021

1 952 668 107 882 1 315 251 511 027 18 508

1) Zahrnuje domy bez ústředního dálkového a ústředního domovního vytápění. Jednotlivé byty mohou být vytápěny ústředním topením s vlastním zdrojem pouze pro daný byt nebo jiným způsobem.

Ústředním domovním topením byly nejvíce vytápěny obydlené domy se zjištěným způsobem vytápění ve Zlínském (72,2 %) a Jihomoravském kraji (72,1 %), naopak nejnižší podíl byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (56,4 %). Podíl obydlených domů s ústředním dálkovým vytápěním byl s odstupem nejvyšší v Hlavním městě Praze (15,2 %) před druhým Karlovarským krajem (11,7 %). Naopak nejnižší hodnoty dosáhl tento podíl ve Středočeském kraji (3,0 %). Bez ústředního topení byla bezmála třetina obydlených domů v Libereckém (31,7 %) a Královéhradeckém kraji (30,7 %), zatímco nejnižší podíl obydlených domů bez ústředního topení měl kraj Moravskoslezský (23,7 %).


Kategorie bez ústředního topení zahrnuje domy bez ústředního dálkového a ústředního domovního vytápění. Jednotlivé byty mohou být vytápěny ústředním topením s vlastním zdrojem pouze pro daný byt nebo jiným způsobem.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.