Sčítání 2021

Bydliště

Polovina (50,4 %) z obyvatel, kteří uvedli bydliště v době narození, žila v době narození ve stejné obci jako při Sčítání 2021. Dalších 14,6 % obyvatel uvedlo jako bydliště v době narození jinou obec stejného okresu a 17,1 % obyvatel pak jiný kraj. Bydliště v době narození v zahraničí deklarovalo 6,5 % osob.
Obyvatelé od jednoho roku věku s uvedeným bydlištěm rok před sčítáním, které bylo ve stejné obci jako v době sčítání, tvořili 96,1 % obyvatel Česka. V jiné obci okresu mělo rok před sčítáním bydliště 1,3 % obyvatel a v jiném kraji taktéž 1,3 % obyvatel. Podíl osob, které žily rok před sčítáním v zahraničí, dosáhl 0,5 %.

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

 Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem

v tom podle místa bydliště v době narození

v České republice

v zahraničí

nezjištěno

v obci obvyklého
pobytu

v jiné obci okresu

v jiném okrese kraje

v jiném kraji

v ČR, místo
nezjištěno1)

celkem

z toho
ve Slovenské
republice

1991

10 302 215 5 137 001 1 622 613 2 834 770 - 453 908 313 199 253 923

2001

10 230 060 5 368 892 1 585 587 819 391 1 803 214 - 453 460 285 372 199 516

2011

10 436 560 4 912 225 1 505 000 833 309 1 813 027 627 806 695 362 289 573 49 831

2021

10 524 167 5 304 731 1 535 916 865 893 1 801 354 336 645 679 072 245 710

556

1) při sčítání 1991 a 2001 byly případy, kdy obec místa narození v ČR nebyla zjištěna, zahrnuty do kategorie „nezjištěno“

Podíl obyvatel s obvyklým bydlištěm v době narození i při sčítání ve stejné obci dosáhl nejnižších 41,6 % ve Středočeském kraji a nejvyšších 56,0 % v Moravskoslezském kraji. Jiná obec ve stejném okrese byla v době narození bydlištěm pro nejvyšší podíl obyvatel v Kraji Vysočina (21,6 %) a nejnižší v kraji Jihomoravském (12,6 %). Podílem 27,9 % a 27,3 % obyvatel žijících v době narození v jiném kraji vyčnívaly mezi ostatními Hlavní město Praha a Středočeský kraj. Hlavní město Praha se odlišovalo také výrazně vyšším podílem obyvatel, kteří žili v době narození v zahraničí (15,6 %).

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem1)

v tom podle místa bydliště rok před příslušným sčítáním

v České republice

v zahraničí

nezjištěno

v obci obvyklého
pobytu

v jiné obci okresu

v jiném okrese
kraje

v jiném kraji

v ČR, místo
nezjištěno2)

celkem

z toho
ve Slovenské
republice

1991

10 302 215 . . . . . . . .

2001

10 230 060 9 815 816 85 360 31 913 56 483 - 22 805 5 799 129 021

2011

10 436 560 7 619 795 144 712 75 155 150 116 2 258 829 19 631 5 113 55 590

2021

10 524 167 9 973 254 131 718 78 910 137 738 3 433 51 883 4 054 38 045

1) včetně dětí mladších než 1 rok
2) při sčítání 2001 byly případy, kdy obec místa bydliště v ČR rok před sčítáním nebyla zjištěna, zahrnuty do kategorie „nezjištěno“

Podíl obyvatel ve věku jeden rok a starší, kteří bydliště rok před sčítáním uvedli a měli ve stejné obci jako při sčítání, ve všech krajích přerostl 93 % a nejvyšší byl v Hlavním městě Praze a Moravskoslezském kraji (oba 95,7 %). V jiné obci okresu měl bydliště rok před sčítáním ve všech krajích 1% až 1,8% podíl obyvatel. Pouze v Hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji zastoupení osob, jejichž bydliště bylo rok před sčítáním v jiném kraji, dosáhlo 2 % nebo více a pouze v Hlavním městě Praze podíl osob, které žily rok před sčítáním v zahraničí, vyšplhal na 1 %.

V obyvatelstvu celkem zahrnuty i děti mladší než 1 rok.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.