Sčítání 2021

Druh domu

Celkový počet obydlených domů čítající přes 1,9 milionu se skládal z více než 1,7 milionu rodinných domů, necelých 208 tisíc bytových domů a více než 35 tisíc ostatních budov. Zastoupení rodinných domů bylo 87,6 %, bytových domů 10,6  % a ostatních budov 1,8 %. Celkový počet domů čítající více než 2,3 miliony se skládal z více než 2,0 milionu rodinných domů, téměř 210 tisíc bytových domů a téměř 42 tisíc ostatních budov. V relativním vyjádření se podílely na celkovém domovním fondu rodinné domy z 89,1 %, bytové domy z 9,0 % a ostatní budovy z 1,8 %.

1) do roku 2001 trvale obydlené domy, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené domy

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené domy, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené domy

Česká republika

Rok sčítání

Domy
celkem

v tom

Obydlené
domy
celkem1)

v tom

rodinné
domy
bytové
domy
ostatní
budovy
rodinné
domy
bytové
domy
ostatní
budovy

1991

1 868 541 1 605 227 228 566 34 748 1 597 076 1 352 221 223 640 21 215

2001

1 969 018 1 732 077 196 874 40 067 1 630 705 1 406 806 195 270 28 629

2011

2 158 119 1 901 126 214 760 42 233 1 800 075 1 554 794 211 252 34 029

2021

2 317 276 2 065 723 209 614 41 939 1 952 668 1 709 845 207 540 35 283

1) v roce 1991 jen trvale obydlené domy s byty

Podíl rodinných domů mezi obydlenými domy byl nejvyšší ve Středočeském kraji, kde dosáhl 92,6 %, a nejnižší v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 62,3 %. Po Praze byl s velkým odstupem druhý nejnižší podíl 76,7 % v Karlovarském kraji. Tyto dva kraje se naopak profilovaly nejvyšším podílem bytových domů mezi obydlenými domy: v Hlavním městě Praze 35,0 %, v Karlovarském kraji 20,6 %. Podíl rodinných domů mezi všemi domy byl nejvyšší ve Středočeském kraji (93,5 %) a nejnižší v Hlavním městě Praze (64,4 %). Bytové domy měly mezi všemi domy nejvyšší zastoupení taktéž v Hlavním městě Praze (32,7 %) a poté v Karlovarském kraji (18,3 %).

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.