Sčítání 2021

Období výstavby domů

Podle výsledků Sčítání 2021 bylo v desetiletém období od roku 2011 v Česku postaveno nebo zrekonstruováno 203 610 obydlených domů (10,9 %). Podíl obydlených domů postavených nebo zrekonstruovaných po roce 1991 ze všech obydlených domů se zjištěným obdobím výstavby nebo rekonstrukce dosáhl 33,7 %. V období mezi lety 1946 a 1990 byly postaveny nebo zrekonstruovány dvě pětiny obydlených domů, u nichž se podařilo tento údaj zjistit. Zhruba každý čtvrtý obydlený dům v Česku pochází ještě z období před rokem 1946.

Podle výsledků Sčítání 2021 byl za posledních 10 let téměř každý čtvrtý obydlený dům postaven nebo zrekonstruován ve Středočeském kraji, který má ze všech krajů i nejvyšší podíl obydlených domů postavených či zrekonstruovaných po roce 1991 (42,5 %). Ve Zlínském a Moravskoslezském kraji pocházela zhruba polovina dokončených či zrekonstruovaných obydlených domů, u nichž se podařilo období výstavby nebo rekonstrukce zjistit, z období 1946–1990. Relativně nejvíce obydlených domů z období před rokem 1920 se nachází v Libereckém (19,8 %) a Ústeckém kraji (19,3 %). Naopak ve Zlínském kraji bylo ve stejném období postaveno či zrekonstruováno jen 5,0 % obydlených domů se zjištěným obdobím výstavby nebo rekonstrukce.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.