Sčítání 2021

Počet závislých dětí

V hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou žilo podle výsledků Sčítání 2021 téměř 2,1 mil. závislých dětí, což v průměru představovalo 0,75 závislého dítěte na jednu hospodařící domácnost tohoto typu.

Ve více než polovině hospodařících domácností tvořených jednou rodinou (54 %) nežilo žádné závislé dítě. Druhou nejčetnější skupinou byly domácnosti s jedním závislým dítětem, které tvořily přes pětinu ze všech hospodařících domácností tvořených jednou rodinou (22 %). S narůstajícím počtem závislých dětí se četnost těchto domácností ve společnosti snižovala – se třemi a více závislými dětmi jich bylo již jen 4 %.

podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Hospodařící
domácnosti
tvořené 1 rodinou
celkem

v tom podle počtu závislých dětí

Počet
závislých
dětí
celkem
Průměrný
počet
závislých dětí
v domácnosti

0

1

2

3 a více

2011

2 667 867 1 508 420 619 070 460 811 79 566 1 794 645 0,67

2021

2 773 930 1 503 696 611 453 542 619 116 162 2 071 651 0,75

Nejvyšší absolutní počet závislých dětí v hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou žil ve Středočeském kraji (přes 300 tisíc) a také průměrný počet závislých dětí zde byl s odstupem od ostatních krajů nejvyšší a to 0,81 závislého dítěte. Vyšší hodnoty než je celorepublikový průměr dosahoval průměrný počet závislých dětí v hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou ještě v kraji Libereckém (0,76). Ve Středočeském kraji byl zároveň zaznamenán nejnižší podíl rodinných domácností bez závislých dětí (51 %).

Ostatní kraje se pohybovaly na republikovém průměru či pod ním. Nejnižší hodnota průměrného počtu závislých dětí byla zjištěna v Plzeňském kraji (0,71), který následoval kraj Karlovarský (0,72). Nejvyšší zastoupení hospodařících domácností tvořených jednou rodinou bez závislých dětí bylo zjištěno v kraji Vysočina (57 %).

Rok sčítání: 2021

Typ domácnosti: domácnosti tvořené jednou rodinou

Území Počet závislých dětí v domácnosti tvořené 1 rodinou Průměrný počet závislých dětí v domácnosti tvořené 1 rodinou

Česká republika

2 071 651 0,75

Hlavní město Praha

240 059 0,74

Středočeský kraj

304 284 0,81

Jihočeský kraj

125 218 0,74

Plzeňský kraj

110 679 0,71

Karlovarský kraj

51 936 0,72

Ústecký kraj

154 975 0,75

Liberecký kraj

87 093 0,76

Královéhradecký kraj

105 328 0,73

Pardubický kraj

102 518 0,75

Kraj Vysočina

98 136 0,74

Jihomoravský kraj

233 837 0,75

Olomoucký kraj

122 354 0,74

Zlínský kraj

109 666 0,73

Moravskoslezský kraj

225 568 0,73

 

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst 

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.