Sčítání 2021

Hospodařící domácnosti

Ve sčítání 2021 bylo sečteno 4,8 mil. hospodařících domácností, z nichž téměř 60 % představovaly rodinné domácnosti.

Typ hospodařící domácnosti

Ve sčítání 2021 bylo sečteno 4,8 mil. hospodařících domácností, z nichž téměř 60 % představovaly rodinné domácnosti...

Velikost hospodařící domácnosti

V  průměrně veliké hospodařící domácnosti žilo 2,15 osob. V téměř 68 % domácností žila jedna nebo dvě osoby...

Počet závislých dětí

V hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou žilo podle výsledků Sčítání 2021 téměř 2,1 mil. závislých dětí,...