Sčítání 2021

Pohlaví

Zastoupení obyvatel podle pohlaví bylo v populaci lehce ve prospěch žen, jejichž podíl byl 50,7 %. Na nárůstu celkového počtu obyvatel od posledního sčítání v roce 2011 o 0,8 % se podíleli muži a ženy nerovnoměrně, když se zvýšil počet mužů o 1,5 % a počet žen jen o 0,2 %.

*) do roku 1950 včetně obyvatelstvo přítomné, od roku 1961 obyvatelstvo bydlící

Ve všech krajích Česka tvořily ženy více než polovinu obyvatel. Jejich nejvyšší zastoupení bylo v Hlavním městě Praze s podílem 51,3 % a nadprůměrné bylo ve většině krajů na Moravě. Naproti tomu krajem s nejnižším 50,3% podílem žen byl Kraj Vysočina a Plzeňský kraj a dále nižší zastoupení měly ženy v krajích Středočeském a Pardubickém.

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

 

Území

Rok sčítání lidu

1991

2001

2011

2021

celkem

muži

ženy

Česká republika

10 302 215 10 230 060 10 436 560 10 524 167 5 186 548 5 337 619

Hlavní město Praha

1 214 174 1 169 106 1 268 796 1 301 432 633 449 667 983

Středočeský kraj

1 112 882 1 122 473 1 289 211 1 415 463 702 541 712 922

Jihočeský kraj

622 889 625 267 628 336 631 803 312 168 319 635

Plzeňský kraj

558 307 550 688 570 401 581 436 288 879 292 557

Karlovarský kraj

301 914 304 307 295 561 279 103 138 110 140 993

Ústecký kraj

824 532 820 255 808 995 789 098 388 965 400 133

Liberecký kraj

425 120 428 184 432 439 435 220 215 420 219 800

Královéhradecký kraj

552 809 550 724 547 916 538 303 266 017 272 286

Pardubický kraj

508 718 508 281 511 627 510 037 252 946 257 091

Kraj Vysočina

513 740 512 143 505 565 497 661 247 368 250 293

Jihomoravský kraj

1 144 151 1 134 779 1 163 505 1 197 651 589 553 608 098

Olomoucký kraj

647 350 643 824 628 428 619 788 303 895 315 893

Zlínský kraj

596 903 595 010 579 944 564 331 277 146 287 185

Moravskoslezský kraj

1 278 726 1 265 019 1 205 836 1 162 841 570 091 592 750

*) údaje o krajích byly přepočteny na území platné k 26. 3. 2021

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.