Sčítání 2021

Rodinný stav

Ze sečtených obyvatel ve věku 15 a více let bylo 32,1 % svobodných a 45,6 % ženatých a vdaných. Velké rozdíly mezi muži a ženami byly u svobodných, kterých bylo 37,5 % mezi muži a 26,9 % mezi ženami. Opačný nepoměr byl u ovdovělých, kteří byli zastoupeni mezi muži 2,9 % a mezi ženami 13,3 %.

 

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Muži celkem

Muži podle rodinného stavu

Ženy celkem

Ženy podle rodinného stavu

svobodní

ženatí

rozvedení

ovdovělí

svobodné

vdané

rozvedené

ovdovělé

1991

4 999 935 2 081 308 2 544 573 241 316 126 989 5 302 280 1 724 468 2 548 988 330 183 695 114

2001

4 982 071 2 107 595 2 370 674 352 079 122 066 5 247 989 1 725 980 2 373 083 459 511 662 558

2011

5 109 766

2 287 597

2 211 579

466 461

126 475

5 326 794

1 876 830

2 197 895

606 486

634 671

2021

5 186 548 2 477 037 2 009 738 544 287 124 903 5 337 619 2 031 554 1 997 604 688 825 595 672

Nejvyšší podíl svobodných mezi obyvateli ve věku 15 a více let žil v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 38,7 %, zde byl také mezi obyvateli nejnižší podíl ovdovělých, který dosáhl 6,5 %. Nejmenší část populace tvořili svobodní v Kraji Vysočina (29,2 %) a v kraji Zlínském (29,6 %). Kraj Vysočina měl mezi obyvateli nejvyšší podíl žijících v manželství (50,4 %) a nejnižší podíl rozvedených (11,6 %) a Hlavní město Praha naopak nejnižší podíl žijících v manželství (40,8 %) a Karlovarský kraj nejvyšší podíl rozvedených (17,2 %).

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.