Sčítání 2021

Státní občanství

Podle Sčítání 2021 tvořili 4,7 % obyvatel cizinci. Z nich byly v populaci zastoupeny nejvyšším podílem osoby se státním občanstvím Ukrajiny (1,4 %), Slovenska (0,9 %) a Vietnamu (0,5 %). Obyvatelé s cizím státním občanstvím ze zemí EU tvořili 1,6 % populace a mimo zemí EU 3,2 % populace.

Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.

1) v roce 2001 a 2011 zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo s českým státním občanstvím1)

Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím1)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

1991

10 302 215 4 999 935 5 302 280 10 079 120 4 890 871 5 188 249 . . .

2001

10 230 060 4 982 071 5 247 989 10 080 507 4 902 162 5 178 345 124 608 66 514 58 094

2011

10 436 560 5 109 766 5 326 794 9 924 044 4 817 652 5 106 392 422 276 242 303 179 973

2021

10 524 167 5 186 548 5 337 619 9 998 510 4 899 007 5 099 503 496 250 271 337 224 913

1) v letech 1991–2011 zahrnuty pouze osoby s jedním státním občanstvím

Osoby s dvojím nebo vícenásobným státním občanstvím se zařazují do jednoho státního občanství podle pořadí Česká republika, jiný členský stát EU, jiná země v Evropě, jiná země mimo Evropu.


Osoby s dvojím nebo vícenásobným státním občanstvím se zařazují do jednoho státního občanství podle pořadí Česká republika, jiný členský stát EU, jiná země v Evropě, jiná země mimo Evropu.

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle státního občanství1)

Česká
republika

Slovensko

Německo

Polsko

Ukrajina

Rusko

Vietnam

nezjištěno

1991

10 302 215 10 079 120 166 363 . . . . . 56 732

2001

10 230 060 10 080 507 24 201 3 438 13 350 20 628 7 696 18 210 62 030

2011

10 436 560 9 924 044 82 251 14 907 16 800 116 139 31 545 52 612 60 208

2021

10 524 167 9 998 510 95 821 5 615 14 450 150 505 35 785 54 256 29 137

1) v letech 1991–2011 zahrnuty pouze osoby s jedním státním občanstvím

Nejvyšší podíl obyvatel s cizím státním občanstvím byl v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 13,9 %. Naproti tomu nejnižší byl tento podíl v Olomouckém kraji (1,7 %). Hlavní město Praha se mezi kraji dále odlišovalo nejvyšším zastoupením cizinců slovenského (1,9 %), ukrajinského (4,2 %) a ruského (1,8 %) státního občanství.

Osoby s dvojím nebo vícenásobným státním občanstvím se zařazují do jednoho státního občanství podle pořadí Česká republika, jiný členský stát EU, jiná země v Evropě, jiná země mimo Evropu.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULKZLKVYSSTČPHAPLKPAKOLKMSKLBKHKKKVKJHMJHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,097,799,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.