Sčítání 2021

Věková struktura

Mezi sečtenými představovaly děti ve věku 0–14 let 16,1 %, osoby ve věku 15–64 let 63,5 % a senioři ve věku 65 a více let 20,4 %. Průměrný věk obyvatel dosáhl 42,7 let, přičemž o něco starší byly ženy s 44,1 lety než muži s 41,2 lety. Od předchozího sčítání v roce 2011 zestárli muži i ženy v průměru o 1,7 let.

 

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem1)

Obyvatelstvo ve věku 0–14 let

Obyvatelstvo ve věku 15–64 let

Obyvatelstvo ve věku 65 a více let

Průměrný věk obyvatel (roky)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

1991

10 302 215 2 164 436 1 108 049 1 056 387 6 834 465 3 400 987 3 433 478 1 301 957 490 140 811 817 36,3 34,6 38,0

2001

10 230 060 1 654 862 849 004 805 858 7 161 144 3 587 971 3 573 173 1 410 571 543 114 867 457 38,8 37,1 40,3

2011

10 436 560 1 488 928 763 949 724 979 7 267 169 3 661 790 3 605 379 1 644 836 664 125 980 711 41,0 39,5 42,4

2021

10 524 167 1 691 760 866 322 825 438 6 684 359 3 416 851 3 267 508 2 148 048 903 375 1 244 673 42,7 41,2 44,1

1) údaje za obyvatelstvo celkem v letech 1991-2011 zahrnují i osoby s nezjištěným věkem

Nejmladší obyvatelé žili v Hlavním městě Praze, kde průměrný věk dosáhl 41,4 let, a nejstarší ve Zlínském kraji, kde tentýž věk dosáhl 43,8 let. Současně byl podíl obyvatel ve věku 65 a více let v Hlavním městě Praze nejnižší (18,4 %), naopak nejvyšší byl v Královéhradeckém kraji (22,4 %). Procentuální zastoupení dětí ve věku do 14 let včetně bylo nejvyšší ve Středočeském kraji (17,9%) a nejnižší (15,3 %) v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji. Ve věku 15–64 let se nacházel nejvyšší podíl obyvatel v Hlavním městě Praze (66,3 %) a nejnižší v Královéhradeckém kraji (61,9 %).

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.