Sčítání 2021

Vzdělání

Nadále vzrůstá zastoupení osob s vyššími stupni vzdělání. Při Sčítání 2021 mělo z obyvatel 15letých a starších, u nichž bylo dosažené vzdělání zjištěno, alespoň střední vzdělání s maturitou nebo vyšší již 53,1 %. Lidé se středním vzděláním nebo vyučením bez maturity tvořili asi třetinu populace, stejně jako ti se středním vzděláním s maturitou. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním byl 18,7 %.

 

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
ve věku
15 a více let

v tom nejvyšší dosažené vzdělání

bez vzdělání

základní vč.
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)
úplné střední
(s maturitou),
vč.
nástavbového
a pomaturitního
vyšší odborné,
konzervatoř

vysokoškolské

nezjištěno

1991

8 136 422 27 768 2 695 812 2 878 564 1 857 815 9 138 582 821 84 504

2001

8 571 715 37 922 1 974 781 3 254 921 2 322 623 108 111 762 235 111 122

2011

8 912 005 41 632 1 568 732 2 948 280 2 670 725 116 988 1 113 887 451 761

2021

8 832 407 56 100 1 107 860 2 736 983 2 729 091 138 588 1 552 407 511 378

Výrazně se vymykalo Hlavní město Praha s nejvyšším podílem vysokoškolsky vzdělaných, který dosáhl 35,9 %, po něm následoval Jihomoravský kraj s podílem 21,8 %. V Praze byl také nadprůměrný podíl obyvatel se středním vzděláním s maturitou nebo vyšším (37,3 %) a naopak nejnižší podíl obyvatel se základním a neukončeným základním vzděláním (8,3 %) a středním vzděláním nebo vyučením bez maturity (18,1 %).  Na opačném konci krajského žebříčku stál Karlovarský kraj s nejnižším 10,5% podílem vysokoškolsky vzdělaných a nejvyšším podílem osob bez vzdělání (1,3 %) a se základním a neukončeným základním vzděláním (18,4 %).

podle obvyklého pobytu

SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo
ve věku
15 a více let

v tom nejvyšší dosažené vzdělání

bez vzdělání základní vč.
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)
úplné střední
(s maturitou),
vč.
nástavbového
a pomaturitního
vyšší odborné,
konzervatoř
vysokoškolské nezjištěno

Česká republika

8 832 407 56 100 1 107 860 2 736 983 2 729 091 138 588 1 552 407 511 378

Hlavní město Praha

1 102 063 3 916 85 743 187 884 361 420 24 906 371 351 66 843

Středočeský kraj

1 162 092 6 682 141 349 354 022 378 109 20 836 196 805 64 289

Jihočeský kraj

530 545 3 052 67 839 177 523 164 649 8 322 79 899 29 261

Plzeňský kraj

490 442 3 037 64 163 162 010 151 830 7 896 70 888 30 618

Karlovarský kraj

236 517 2 779 39 915 81 345 66 737 3 062 22 803 19 876

Ústecký kraj

662 139 7 794 110 309 223 213 189 331 8 024 68 782 54 686

Liberecký kraj

363 889 2 817 49 895 124 205 108 828 4 975 48 054 25 115

Královéhradecký kraj

453 626 2 711 57 514 154 031 143 910 7 113 63 077 25 270

Pardubický kraj

427 281 2 656 53 808 149 516 132 997 7 375 58 987 21 942

Kraj Vysočina

418 463 2 045 51 793 153 400 130 037 6 922 56 276 17 990

Jihomoravský kraj

1 003 977 4 947 121 166 301 905 304 647 15 190 207 890 48 232

Olomoucký kraj

521 624 3 633 66 923 174 363 160 512 7 209 81 795 27 189

Zlínský kraj

477 032 2 524 61 957 164 718 146 065 5 855 74 338 21 575

Moravskoslezský kraj

982 717 7 507 135 486 328 848 290 019 10 903 151 462 58 492

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.