Sčítání 2021

Způsob bydlení

Při Sčítání 2021 žilo v bytech přes 10,1 milionu obyvatel Česka, zatímco osob bydlících v zařízeních, jako jsou např. ubytovny, domovy pro seniory a studentské koleje, bylo necelých 190 tisíc a osob mimo byty a zařízení (v chatách, nezkolaudovaných domech, mobilních obydlích, ohlašovnách pobytu apod.) pak necelých 230 tisíc.

v roce 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Bydlící
osoby
celkem

v tom

Osoby
bez domova
v bytech v zařízeních mimo byty a zařízení

2001

10 230 060 10 101 302 71 181 57 577 x

2011

10 425 064 10 144 961 194 456 85 647 11 496

2021

10 520 441 10 104 385 187 578 228 478 3 726

Podíl osob bydlících v bytech byl nejvyšší v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 97,0 %, a naopak nejnižší v Karlovarském kraji, kde dosáhl 94,5 %. Hlavní město Praha pak mělo naopak nejnižší zastoupení osob bydlících mimo byty a zařízení (1,2 %) a Karlovarský kraj nejvyšší zastoupení těchto osob (3,3 %) a také osob v zařízeních (2,2 %). Nejvíce osob bez domova žilo v Moravskoslezském kraji.

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.