Sčítání 2021

Velikost hospodařící domácnosti

V průměrně veliké hospodařící domácnosti žilo 2,15 osob. V téměř 68 % domácností žila jedna nebo dvě osoby. Více než 95 % domácností pak mělo čtyři a méně členů. Pouze 4 % domácností představovaly domácnosti s pěti a více členy. Domácnosti se 7 a více členy se v populaci vyskytují jen sporadicky (tvoří méně než půl procenta všech domácností).

Počet osob žijících v hospodařících domácnostech dosáhl 10 359 900, což představuje 98 % všech obyvatel České republiky.

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu

Česká republika

Rok sčítání

Hospodařící
domácnosti
celkem

v tom hospodařící domácnosti s počtem členů

Počet členů
hospodařících
domácností
celkem
Průměrný
počet členů
hospodařící
domácnosti

1

2

3

4

5

6

7 a více

1991

3 983 858 1 047 221 1 084 066 738 663 829 498 224 623 47 128 12 659 10 250 493 2,57

2001

4 216 085 1 276 176 1 187 439 794 734 737 407 169 353 37 218 13 758 10 158 879 2,41

2011

4 375 122 1 422 147 1 300 311 765 478 642 570 168 490 50 317 25 809 10 239 015 2,34

2021

4 813 103 1 880 336 1 421 003 701 829 602 503 151 123 39 219 17 090 10 359 900 2,15

Průměrná velikost hospodařící domácnosti je výrazně ovlivněna podílem domácností jednotlivců. To dokazují domácnosti v Hlavním městě Praze, kde díky vysokému zastoupení domácností jednotlivců, je průměrný počet členů hospodařících domácností nejnižší ze všech krajů (méně než 2 členové). Hospodařící domácnosti s jedním členem představují nejčastější velikost domácnosti, nadprůměrné zastoupení mají také  Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský kraj. Nejvyšší průměrný počet členů mají domácnosti v kraji Vysočina, Středočeském a Zlínském (zhruba 2,3). Tyto kraje také vykazují nadprůměrný podíl domácností se 4 a více členy, a to zhruba pětinu všech hospodařících domácností.

Rok sčítání: 2021

 

Území Počet hospodařících domácností Průměrný počet osob na hospodařící domácnost

Česká republika

4 813 103 2,15

Hlavní město Praha

658 001 1,95

Středočeský kraj

612 940 2,27

Jihočeský kraj

284 812 2,19

Plzeňský kraj

267 112 2,14

Karlovarský kraj

135 416 2,02

Ústecký kraj

377 305 2,06

Liberecký kraj

201 102 2,13

Královéhradecký kraj

244 683 2,17

Pardubický kraj

224 265 2,23

Kraj Vysočina

210 806 2,32

Jihomoravský kraj

529 939 2,23

Olomoucký kraj

280 121 2,18

Zlínský kraj

245 325 2,27

Moravskoslezský kraj

541 276 2,12

 

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 
ULK ZLK VYS STČ PHA PLK PAK OLK MSK LBK HKK KVK JHM JHČ Počet mužů na 100 žen (index maskulinity) 94,0 97,7 99,0
Obrázek PNG
Obrázek JPG
Obrázek SVG
Data v Excelu
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.